Bobestyrer

En bobestyrer kan komme på tale i forbindelse med et dødsbo og arvingerne er uenige imellem arveforholdene. For at sikre en høj grad af ekspertise under hele forløbet, kan man derfor vælge en autoriseret advokat, der har stor erfaring med dødsboskiftebehandling.

Bobestyrer kan også være en person, som er valgt af den afdøde i et testamente og ikke nødvendigvis er advokat.

Bobestyrers opgaver

Bobestyrer har ansvaret for boets behandling samt at tilrettelægge selve behandlingen af dødsboet og samarbejdet mellem arvingerne eller eventuelle kreditorer.

Den pågældende bobestyrer der har fået ansvaret for dødsboet har mange forskellige opgaver og ofte varetages ikke kun arvingers, legatarers og kreditorers, men også de offentliges interesser.

Bobestyrer forpligter sig dermed til at påse, at alle aktiver i dødsboet bliver inddraget under skiftet og at alle genstande værdiansættes korrekt, således at afgifter og en eventuel boskat bliver beregnet ved det rigtige grundlag.

Bobestyrers opgaver under et skifte omhandler bl.a. følgende:

 • Afklaring af arveforholdene
 • Eftersøgning af arvinger med ukendt opholdssted
 • Sikring af alle boets aktiver
 • Værdiansættelse af boets aktiver
 • Prøvelse af anmeldte krav mod boligen
 • Repræsentation i retssager anlagt dødsboet
 • Generel orientering til arvingerne og eventuelle kreditorer om væsentlige beslutninger
 • Indkaldelse til bomøde, når der skønnes at være behov for det
 • Fremme bobehandlingen mest muligt
 • Realisation af boets aktiver samt betaling af boligens gæld
 • Forvalte og administrere boligens midler på den bedst mulige måde
 • Udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse samt eventuelt selvangivelse
 • Udlodning af arv til de berettigede arvinger

Når et dødsbo bliver udleveret til bobestyrerbehandling fra skifteretten, vil det første bobestyrer først skal koncentrere sig om være at få klarlagt, hvem der er arvinger samt legatarer i boet og få sikret boets aktiver.

Arvingerne kan klage over bobestyrer og klage over at bo behandlingen ikke fremmes uden unødigt ophold og ligeledes klage over beslutninger truffet af bobestyrer.

Klager vil skulle sendes ind til skifteretten eller direkte til bobestyrer inden 4 uger, som regnes fra det tidspunkt hvor klageren får kendskab til afgørelsen.

Du kan se forskellige bobestyrer:

Bobestyrer

Bobestyrer