Entrepriseret

En entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker samt en bygherre om opførslen af en bygning eller et anlæg til en aftalt pris. Entrepriseretten omfatter derved aftaler samt hvorledes de skal reguleres. Entrepriseretten er derved rigtig bredt favnende og omhandler flere forskellige retshandler.

Entrepriseret er reguleret gennem en række vilkårssæt og forskellige regler. De love, der kan spille en afgørende rolle inden for entrepriseret er følgende:

  • Købeloven
  • Aftaleloven
  • Konkurrenceloven
  • Licitationsloven
  • Love og direktiver for større byggesager

Derudover findes der en række af standardvilkår i denne branche, hvor eksempelvis AB 92 udgør den mest brugte og velkendte i branchen. AB 92 er almindelige betingelser for både arbejder og leverancer i en bygge og anlægsvirksomhed fra 1992.

Der er derfor ikke tale om en decideret lov, men blot om nogle aftalte fællesvilkår, der er blevet fastlagt for mange år tilbage. Vilkårene vil derfor kun være gældende, hvis AB 92 er aftalt for den konkrete entreprise. AB 92 reglerne anvendes i rigtig mange professionelle sammenhænge og byggesager, da den indeholder regler om bygherrens samt entreprenørens rettigheder og pligter.

Ydermere findes der også en række af andre regler og vilkårssæt, hvilket er en nødvendighed, da entrepriseretten indgår i vidt forskellige sammenhænge og derfor bør den juridisk kunne løses efter forskellige regelsæt.

I entrepriseret findes der tre forskellige former, som er henholdsvis totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. Det er rigtig vigtigt at vælge den rigtige entrepriseform. Valget afhænger af byggeprojektet og dets omfang.

De forskellige entrepriseformer giver udtryk for, hvor de forskellige ansvarsområder er placeret samt hvilke konsekvenser det har for bygherren. Ansvarsområderne er både jura, økonomi, byggestyring og flere andre ting, hvilket dermed også forklarer hvorfor dette er et rigtig vigtigt valg.

Endvidere indgår der i en entreprise en række forskellige parter, hvilket samtidig også understreger, hvorfor de mange forskellige regelsæt er nødvendige inden for entrepriseret.