Forsvarsadvokat

Har du begået et strafbart forhold og skal møde ind i retten, kan du med stor fordel hyre en forsvarsadvokat. Det anbefales dog at kontakte en forsvarsadvokat tidligst muligt i sagsforløbet. En forsvarsadvokat kan have en stor værdi, hvis du i forvejen har en mistanke om, at politiet er på vej til at sigte dig for et strafbart forhold.

Værdien er stor fordi forsvarsadvokaten har god indsigt i, hvordan du bedst skal forholde dig til din sigtelse samt til politiet. Forsvarsadvokaten har altid til opgave at sikre anklagemyndighedens og rettens overholdelse af alle regler i forbindelse med behandlingen af en sag rettet mod dig og ligeledes sikre rimeligheden ved udmålingen af en potentiel straf.

Det er altså derfor forsvarsadvokatens opgave at sørge for, at straffen bliver så lille som muligt i forbindelse med en sag. Forsvarsadvokatens opgave står i kontrast til anklagemyndighedens. En anklagers opgave vil være at få tildelt dig den straf, der er anført i anklageskriftet. Dette vil for eksempel kunne indebære, hvor lang en fængselsstraf man skal have.

Det er et meget få antal af sager, hvor spørgsmålet handler om, hvorvidt den tiltalte har begået det påståede gerningsforhold eller ej. I langt de fleste sager vil det være et spørgsmål om at mildne straffen mest muligt. Dels fordi anklagemyndigheden ikke sender en sag til retten, før at en sag er så stærk, at tiltalte med en vis sandsynlighed bliver dømt for det strafbare forhold.

Ressourcerne fra anklagemyndigheden skal bruges på mest effektive vis og derfor foregår det på den måde. De ønsker kun at lægge kræfter i de sager, som med stor sandsynlighed fører til domfælder.

Hvis det kommer til at handle om, hvorvidt tiltalte har begået et strafbart forhold eller ej, vil det være forsvarsadvokatens pligt at påpege de svagheder, der måtte være i anklagemyndighedens argumentation og derved forsøge at få den pågældende frikendt.

Du kan eventuelt kontakte denne forsvarsadvokat.