Hvornår bliver en skade en arbejdsskade?

Der kan herske en hel del tvivl om, hvornår en skade eller ulykke defineres som en arbejdsskade. Læs med her og bliv klogere på, hvilke præmisser der gær sig gældende i forhold til arbejdsskader og hvordan du skal forholde dig til dem, både som arbejdsgiver og som ansat.

Ulykker og skader

Ulykker og skader sker – også i forbindelse med arbejde. Hvis du ved en ulykke pådrager dig en skade i arbejdstiden, defineres denne som en arbejdsskade. Dette gælder også, hvis du ved en ulykke pådrager dig en skade, som ikke er direkte forbundet med måden, du udfører dit arbejde på.

En ulykke kan beskrives som en hændelse eller påvirkning, som sker pludseligt, eller inden for 5 dage og som pådrager personskade. Dog kan skader, som er pådraget over en kortere periode, også opfylde kravene til at blive anført som en arbejdsskade.

En arbejdsskade kan derudover også pådrages og/eller udvikles over lang tid, før der eventuelt ses eller mærkes fysiske eller mentale gener af denne. En sådan skade kan fx være i forbindelse med arbejde, som belaster kroppen eller psyken særligt meget. Disse typer skader kan alt efter alvorlighed og eventuel tabt arbejdsevne anerkendes efter loven om erhvervssygdomme.

Hvem har ansvaret?

En ulykke er en ulykke. Derfor er både ulykker og heraf pådragne skader omfattet af loven om arbejdsskadesikring.

Det er som udgangspunkt altid arbejdsgiver, som skal anmelde arbejdsskaden. Er dette ikke muligt, kan du selv anmelde skaden, eller få hjælp af din læge.

Det er dog dit ansvar, at en arbejdsskadesag anmeldes. Efter Arbejdsskadesikringsloven gælder, at en arbejdsskade har en anmeldelsesfrist på 1 år. Dette betyder, at du op til 1 år efter arbejdsulykken kan anmelde denne. Dog er det altid en god ide at anmelde en skade med det samme, også selvom du ikke mærker nogen gener nu og her, og fordi pådragelsen er frisk i erindringen.

Ligeledes har du selv ansvaret for at dokumentere alle dine gener af skaden. Skriv eventuelt ned i en notesbog hver dag, hvilke ting du har mærket til. Her er det vigtigt også at ajourføre alle gener og symptomer, også selvom du ikke vurderer, at disse har direkte forbindelse til ulykken, herunder hovedpine, koncentrationsbesvær og anspændthed.

Erstatning

Hvis en skade anerkendes som arbejdsskader af Arbejdsskadestyrelsen, vil du kunne få erstatning efter lovens regler. Ydermere kan du under sagens behandling få erstattet dine udgifter til behandling, herunder syge- og genoptræningsbehandling.

Samtidig sikrer en arbejdsskadeforsikring, at du kan du godtgjort for varige mén, samt erstatning for tabt erhvervsevne. Hvad du får udbetalt i erstatning, fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen ud fra lovens regler samt en méntabel.

Endeligt skal det pointeres, at det ikke er muligt at kræve erstatning for midlertidige tabsposter, herunder svie og smerte i sygeperioden, samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du skal have udbetalt erstatning for disse poster, skal din arbejdsgiver have haft et særligt ansvar for din ulykke. Et særligt ansvar for arbejdsulykken indebærer, at arbejdsgiver skal have direkte indflydelse på ulykken, ved fx at have instrueret dig forkert til en arbejdsopgave eller ved ikke at have foranstaltet de rette sikkerhedsmæssige omgivelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *