Hvor meget ved du om bolighandel?

Hvis dit svar er ”ikke så meget”, er der ingen grund til at skamme sig. En bolighandel er nemlig en kompleks størrelse, som er svær at holde hoved i hale i for langt de fleste. Advokat-Guiden.dk giver dig derfor det generelle overblik over af bolighandlens hvad, hvor og hvem. 

Hvad?

Ved du egentlig vil en bolighandel vil sige, og hvad en sådan indeholder?

En bolighandel kan defineres som handlen med fast ejendom. I en bolighandel indgår desuden mange juridiske og økonomiske processer og dokumenter, som en boligadvokat er specialiseret i at varetage. En typisk bolighandel indeholder blandt andre følgende dokumenter og processer:

  • En ejendomsvurdering
  • En købsaftale
  • Et skøde
  • Tinglysning af skøde
  • En tilstandsrapport
  • En energimærkerapport
  • Debitorskifte

Hvor?

I forbindelse med både salg og køb af bolig, er du ansvarlig for at fremskaffe diverse dokumenter, bilag, servitutter m.m. Og hvor finder man så dem?

Mange af de dokumenter der skal foreligges, kan findes på nettet. Her finder du blandt andet tidligere tinglysninger af grund/hus/lejlighed, pantebreve m.m. Det er dog langt fra størstedelen af de krævede dokumenter der findes her. De fleste skal du selv kunne finde frem!

Hvis du er sælger gælder ovenstående især. Du har selv fået overdraget BBR-ejermeddelelse ved køb af din bolig, ligesom du også burde ligge inde med den seneste ejendomsvurdering af boligen, osv. Hvis disse skrivelser imidlertid er bortkommet, kan du hente nye på kommunen – evt. mod gebyrer.

På samme måde har du som sælger også ansvaret for at indhente opgørelser m.m. Blandt andet er det i forbindelse med salg af bolig dit ansvar at få udarbejdet nye energi- og tilstandsrapporter, hvis de nuværende er over 3 år gamle.

Hvem?

Du har garanteret hørt dette udsagn før: ”Ejendomsmægler er sælgers mand”. Det er ikke helt forkert. En ejendomsmæglers rolle er primært at være rådgiver for sælger, og kan hjælpe med markedsføring og prisfastsættelse af din bolig.

Har køber en mand?

En boligadvokat er købers mand. En boligadvokats funktion er nemlig, at tilgodese købers interesserer i forbindelse med bolighandel. Derfor er en boligadvokat behjælpelig med rådgivning igennem alle faser af boligkøbet, samt at gennemgå dokumenter, med henblik på at sikre dig, din familie og din nye bolig juridisk og økonomisk både lige nu og fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *